Đăng ký bán khách Ngay hôm nay để nhận 150k vào tài khoản giao dịch
Đăng ký bán nguồn hàng Ngay hôm nay để nhận 150k vào tài khoản giao dịch

Xin tư vấn làm thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất

Góc tư vấn Ngày đăng: 30/07/2017

Trường hợp tôi đã nộp nghĩa vụ thuế và được cấp GCN quyền sử dụng đất để xây dựng nhà thờ. Nay tôi muốn chuyển sang đất...

Chào luật sư! Cho tôi xin hỏi. Trường hợp tôi đã nộp nghĩa vụ thuế và được cấp GCN quyền sử dụng đất để xây dựng nhà thờ. Nay tôi muốn chuyển sang đất xây dựng nhà ở thì tôi phải làm những thủ tục gì và tôi có phải làm nghĩa vụ thuế lần 2 không. Xin cảm ơn!